#oJedenDzieńBliżej – 23. Wszystko

Skoro imię Emmanuel oznacza „Boga z nami”, a imię Jezus znaczy „Bóg zbawia”, to nie mogło być inaczej w tym poniedziałkowym słowie: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości”. Odnieś te słowa do siebie… Twój Bóg jest obecny w twoim życiu i zbawia ciebie, prowadzi ciebie do takiego momentu, kiedy nie tylko ty krzykniesz ze szczęścia, ale i On, Pan, który odnowi ciebie swoją miłością, będzie weselił się razem z tobą i będzie krzyczał z radości tak, jak i ty. Bo oddali wyrok, jaki na tobie ciąży i usunie twojego nieprzyjaciela, który domaga się wykonania wyrku. Będziemy wolni! Do końca wolni! I będziemy krzyczeć tak samo, jak krzyknęła Elżbieta, gdy napełnił ją Duch Święty, kiedy usłyszała słowa Maryi. I będziemy tańczyli, jak zatańczył Jan w łonie swojej matki (bo wiecie, tam nie tylko chodzi o to, że dzieciątko się poruszyło, ale użyte jest tam greckie słowo „skirtao”, czyli zatańczyło – Jan tańczy przed Maryją, Nową Arką Przymierza, jak Dawid tańczył przed starotestamentową Arką Przymierza), bo zrozumiemy, że jest obecny przy nas Zbawiciel. I nie musimy już chronić się w rozpadlinach skały wstydu, ani w szczelinach przepaści nędzy grzechu, lecz możemy stanąć z Bogiem twarzą w twarz i rozmawiać z Nim. Wstań, nie bój się, pójdź do Tego, którego przyjście jest #oJedenDzieńBliżej. Nie wstydź się – On przychodzi, bo chce nas zbawić, odmienić nasze życie, napełnić je radością i nadzieją. Pan jest naszą pomocą, On jest naszą tarczą i tylko w Nim może rozradować się nasze serce. Jeśli jeszcze myślisz, że cokolwiek innego może dać ci radość, szczęście, miłość, to może już jest dobry czas, żeby sobie powiedzieć szczerze, że tylko JEZUS jest jedynym zbawicielem człowieka i tylko w JEZUSIE możesz odnaleźć prawdziwą miłość i szczęście. Mieć Go w swoim życiu, to mieć wszystko. Wszystko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *